get link Do manuskryptu należy dołączyć list przewodni od autora, który będzie odpowiedzialny za korespondencję dotyczącą manuskryptu, jak również za komunikację pomiędzy autorami odnośnie korekt.

source url

buy Seroquel canada List przewodni powinien zawierać następujące elementy:
– pełny tytuł maszynopisu;
– kategorię składanego manuskryptu (oryginalny artykuł – 2700-3000 słów, raport z badań – nie mniej niż 2000 słów, artykuł przeglądowy – 2700-3000 słów, komunikat o wynikach badań – do 1500 słów, studium przypadku – do 2700 słów );
– oświadczenie, że praca nie została opublikowana i nie jest brana pod uwagę do publikacji w innym czasopiśmie;
– oświadczenie, że wszyscy autorzy zatwierdzili manuskrypt i zaakceptowali przesłanie go do czasopisma.