Archiwum

SUPLEMENT 5/2017

SUPLEMENT 5/2017

SUPLEMENT 3/2016

SUPLEMENT 3/2016

SUPLEMENT 1/2016

SUPLEMENT 1/2016

NUMER 20/2017

follow site Prace oryginalne

ZABURZENIA KOORDYNACJI RUCHOWEJ U MĘŻCZYZN Z CHOROBAMI PSYCHICZNYMI LUB UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM UMYSŁOWYM Elżbieta Kaluga, Ewa Gajewska, Anna Kostiukow, Magdalena Sobieska, Mirosława Cylkowska-Nowak, Włodzimierz Samborski, Elżbieta Rostkowska
doi: 10.19271/IRONS-00046–2017–20

KWESTIONARIUSZ WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC) – POLSKA WERSJA JĘZYKOWAPOLSKA WERSJA JĘZYKOWA KWESTIONA-RIUSZA WORC Agnieszka Bejer, Mirosław Probachta, Marek Kulczyk, Sharon Griffin
doi: 10.19271/IRONS-00045–2017–20

WYSTĘPOWANIE ZABURZEŃ UKŁADU RUCHU W GRUPIE STOMATOLOGÓW Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Joanna Findlik, Katarzyna Weber-Nowakowska, Magdalena Gębska, Ewelina Żyżniewska-Banaszak
doi: 10.19271/IRONS-00044–2017–20

PORÓWNANIE ANALGETYCZNEGO WPŁYWU MASAŻU KLASYCZNEGO ORAZ TKANEK GŁĘBOKICH NA ZMIANĘ PARAMETRÓW KARDIOLOGICZNYCH U OSÓB Z BÓLAMI ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA Piotr Kulis, Magdalena Gębska, Kuba Żyżniewski, Katarzyna Weber-Nowakowska, Ewelina Żyżniewska-Banaszak
doi: 10.19271/IRONS-00043–2017–20

http://nonprofitchurchconsulting.com/tag/springfield-church-growth/feed/ Artykuły poglądowe

PRZEGLĄD TECHNIK WYKORZYSTUJĄCYCH MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY W OBRAZO WANIU ZMIAN DEGENERACYJNYCH KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO Paweł Główka, Szymon Rubczak, Dominik Gaweł, Witold Dudziński, Michał Nowak, Tomasz Kotwicki
doi: 10.19271/IRONS-00042–2017–20

FIZYKOTERAPIA W ZŁAMANIACH – FAKTY I MITY Krystyna Hejdysz, Paweł Sip, Piotr Jastrzębski
doi: 10.19271/IRONS-00041–2017–20

NUMER 2/2013

Artykuł poglądowy

D1. NIEZALEŻNOŚĆ FUNKCJONALNA DZIECI URODZONYCH Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ I WSPÓŁISTNIEJĄCYM WODOGŁOWIEM Paweł Okulewicz

Prace oryginalne

1. ZASTOSOWANIE MASAŻU KLASYCZNEGO Z ELEMENTAMI MASAŻU GŁĘBOKIEGO ORAZ ULTRADŹWIĘKÓW W CHOROBIE ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW KOLANOWYCH (BADANIA PILOTOWE) Mirosława Bonikowska-Zgaińska, Marzena Stróżyk, Magdalena Bandurska, Lucyna Krzyżańska, Ignacy Frajher, Mieczysława Koperska, Irena Zimmermann-Górska

2. MANUALNY DRENAŻ LIMFATYCZNY U CHORYCH Z OBRZĘKIEM LIMFATYCZNYM PO OPERACJACH WĘZŁOWYCH NA SZYI Sławomir Marszałek, Agnieszka Pawlak, Bożena Golusińska, Marian Majchrzycki, Magdalena Kordylewska, Paweł Golusiński, Jakub Pazdrowski, Łukasz Łuczewski

3. ZASTOSOWANIE TECHNIK OSTEOPATYCZNYCH W INTERDYSCYPLINARNEJ DIAGNOSTYCE I TERAPII DYSFONII HYPERFUNKCJONALNYCH Ewa Niebudek- Bogusz, Sławomir Marszałek, Ewelina Woźnicka, Joanna Malińska, Wojciech Golusiński

4. ZASTOSOWANIE TESTÓW PERFORMANCE MATRIX W PROFILAKTYCE URAZÓW UKŁADU MIĘŚNIOWO – SZKIELETOWEGO U MŁODYCH ZAPAŚNIKÓW STYLU KLASYCZNEGO Małgorzata Wójcik, Idzi Siatkowski, Piotr Żurek, Tadeusz Rynkiewicz

5. METODY PRACY Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE I FIZYCZNIE W KONTEKŚCIE POZNAWANIA I AFIRMACJI CIELESNOŚCI Stefan Szary, Jadwiga Knotowicz, Joanna Wojewoda

6. OCENA SKUTECZNOŚCI REHABILITACJI W DYSFUNKCJACH MIĘŚNI SZKIELETOWYCH I ODDECHOWYCH W POCHP Aleksander Barinow-Wojewódzki, Katarzyna Paszkiewicz, Jacek Lewandowski, Marzena Wiernicka

SUPLEMENT 4/2017

SUPLEMENT 4/2017

SUPLEMENT 2/2016

SUPLEMENT 2/2016

NUMER 17/2016

Prace oryginalne

POLSKA ADAPTACJA KULTUROWA FORMULARZY OGÓLNEJ OCENY BARKU Z ZASTOSOWANIEM DO BOLESNEGO BARKU: ASES, UCLA, CONSTANT SCORE, SST (CZĘŚĆ I). BADANIE WSTĘPNE Marta Ślęzak, Przemysław Lubiatowski, Bartłomiej Lubiatowski, Marcin Łepski, Agata Imirowicz, Leszek Romanowski
doi: 10.19271/IRONS-00025-2016-17

POLSKA ADAPTACJA KULTUROWA FORMULARZY OCENY BARKU DLA NIESTABILNOŚCI STAWU RAMIENNEGO: WOSI, OXFORD SHOULDER INSTABILITY SCORE, WALCH-DUPLAY (CZĘŚĆ II). BADANIE WSTĘPNE Marta Ślęzak, Przemysław Lubiatowski, Bartłomiej Lubiatowski, Marcin Łepski, Agata Imirowicz, Izabela Olczak, Łukasz Kowalik, Leszek Romanowski
doi: 10.19271/IRONS-00024-2016-17

OKREŚLENIE OPTYMALNYCH PARAMETRÓW POBUDZENIA STRUKTUR MONOSYNAPTYCZNEGO ŁUKU ODRUCHOWEGO DLA CELÓW ELEKTROTERAPII NA PODSTAWIE BADAŃ ODRUCHU H Agnieszka Szymankiewicz-Szukała, Agnieszka Wincek, Michał Bara, Monika Bartoszyk, Anna Szada-Boryszkowska, Joanna Duszkiewicz, Mateusz Dymacki, Paulina Graczyk, Marika Strykała, Jarosław Kopaszewski, Damian Maziukiewicz, Mateusz Petryka, Julita Szumińska
doi: 10.19271/IRONS-00023-2016-17

Prace poglądowe

REKONSTRUKCJA ORTOPEDYCZNA W PÓŹNYM OKRESIE PO USZKODZENIU SPLOTU RAMIENNEGO Sergiy Strafun, Andrew Lysak, Oleksandr Strafun
doi: 10.19271/IRONS-00022-2016-17

REHABILITACJA CZY FIZJOTERAPIA? Ryszard Kinalski
doi: 10.19271/IRONS-00026-2016-17

CZYNNIKI RYZYKA USZKODZENIA WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO WŚRÓD PIŁKAREK NOŻNYCH Monika Grygorowicz, Maciej Pawlak
doi: 10.19271/IRONS-00027-2016-17

PORÓWNANIE KLASYFIKACJI DC/TMD ORAZ RDC/TMD W OCENIE ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH UKŁADU RUCHOWEGO NARZĄDU ŻUCIA – PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA Anna Sójka, Yasmin Abu-Fillat, Wiesław Hędzelek
doi: 10.19271/IRONS-00028-2016-17

NUMER 1/2012

Prace poglądowe

1. SPRZĘŻENIE NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ Z TERADIAGNOSTYKĄ: PERSPEKTYWA NOWEGO ZAWODU FIZJOTERAPEUTY? Ryszard Kinalski

2.WPŁYW LECZENIA OSTEOPATYCZNEGO NA POPRAWĘ FUNKCJONOWANIA UKŁADU LIMFATYCZNEGO Majchrzycki Marian, Ciechomski Jarosław

3.MODEL USPRAWNIANIA PACJENTÓW Z ZESPOŁEM TARCIA PASMA BIODROWO-PISZCZELOWEGO Szymczak Maria, Majchrzycki Marian, Stryła Wanda, Marszałek Sławomir

4. OBIEKTYWIZACJA STANU CHOREGO Z ZESPOŁEM BÓLU MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWEGO W PRAKTYCE FIZJOTERAPEUTYCZNEJ Wytrążek Marcin, Chochowska Małgorzata, Huber Juliusz, Kulczyk Aleksandra

Prace oryginalne

1.DYSFUNKCJE STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH U PACJENTÓW ZE SKOLIOZĄ I CH ZWIĄZEK Z USTAWIENIEM MIEDNICY Mortka Kamila, Ostiak Wioleta, Kinel Edyta, Krystkowiak Izabella, Kotwicki Tomasz

2. OCENA KONTROLI POSTURALNEJ U OSÓB Z KONFLIKTEM KRĄŻKOWO-KORZENIOWYM W LĘDŹWIOWEJ CZEŚCI KRĘGOSŁUPA PRZED I PO LECZENIU REHABILITACYJNYM W OPARCIU O BADANIA POSTUROGRAFICZNE I ELEKTROMIOGRAFICZNE Ciesielska Jagoda, Bandosz Agata, Lisiński Przemysław, Huber Juliusz, Lipiec Joanna, Kulczyk Aleksandra, Kramer Lucyna

3.OCENA SKUTECZNOŚCI FIZJOTERAPII W LECZENIU OBJAWOWYM ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA Z PROMIOENIOWANIEM DO KOŃCZYNY DOLNEJ. BADANIA PILOTAŻOWE Krawczyk-Wasilewska Agnieszka, Skorupska Elżbieta, Samborki Włodzimierz

4. CHARAKTERYSTYKA WIELKKOŚCI I OCENA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY POCHYLENIEM MIEDNICY W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ A WIELKOŚCIĄ PRZEDNIO-TYLNYCH KRZYWIZN KRĘGOSŁUPA U UCZNIÓW W WIEKU 13,14 i 15 LAT Bibrowicz Karol, Osińska Monika

5. OCENA NEUROLOGICZNA A BADANIE FUNKCONALNE DZIECI W TRZECIM MIESIĄCU ŻYCIA Gajewska Ewa, Barańska Ewa, Sobieska Magdalena


Redakcja Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane oparte na metodach badawczych wielu dziedzin medycyny są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS jest kwartalnikiem naukowym publikowanym w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie drukowanej jak i elektronicznej, dedykowanej dla zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców. Czasopismo jest wolne od opłat dla Autorów prac.
IRONS - Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu